Doneer

In de afgelopen 20 jaar hebben wij iets unieks weten te bouwen in Malawi door jouw gebeden en donaties. Als jij onderdeel wilt worden van ons werk door ons financieel te ondersteunen, zijn er verschillende mogelijkheden waarop je dit kunt doen.

1. Doneer direct online met iDeal!

Bedrag2. Maandelijks of eenmalig doneren d.m.v. een automatische incasso
Door onderstaand formulier in te vullen en naar het aangegeven adres op te sturen, kun je maandelijks of eenmalig doneren aan Matunkha door middel van een automatische incasso. Je kunt erbij vermelden waarvoor jouw donatie gebruikt moet worden. Als je niks vermeldt, dan gaat het daar naartoe waar het het meest nodig is.

Download het machtigingsformulier

3. Eemalig of periodiek schenken d.m.v. een bankoverschrijving
Uiteraard kun je Matunkha ook ondersteunen door een eenmalige of periodieke overschrijving in te stellen via internetbankieren. Gebruik hiervoor de IBAN NL63INGB 0007 9873 21 t.n.v. Stichting Matunkha te Winschoten.

4. Periodiek schenken met volledige belastingaftrek.
Periodieke giften zijn giften in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen die uiterlijk eindigen bij het overlijden van de schenker. Deze giften zijn, zonder inkomensafhankelijke drempel en zonder maximum, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, indien ze vastgelegd zijn in een overeenkomst waarbij de verplichting is aangegaan om gedurende minstens vijf jaren minimaal één keer per jaar te schenken. Neem voor meer informatie contact op met onze penningmeester (financieel@matunkha.nl).

5. Je erfenis geheel of gedeeltelijk nalaten aan Matunkha
Je kunt er ook voor kiezen om een bepaald deel van je nalatenschap als legaat aan Matunkha te schenken. Dat kan een geldbedrag zijn, maar ook een bepaald goed zoals een schilderij.
Ook met betrekking tot je gehele nalatenschap kun je bepalen dat die ten goede moet komen aan Matunkha.
Voor zowel gedeeltelijk als geheel nalaten aan Stichting Matunkha is het nodig dat een en ander in je testament wordt vermeld.

Omdat Stichting Matunkha bij de Belastingdienst is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling is er over uw giften of legaten geen schenk- en erfbelasting verschuldigd.

Voor vragen over donaties aan Matunkha kunt u ons bereiken op financieel@matunkha.nl.

ANBI

Matunkha is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor uw giften aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.