Blog
mei 23

Extra Nieuwsbrief mei 2016

De voedselsituatie, wat is er aan de hand?

We krijgen de afgelopen weken veel vragen over de voedselsituatie in Malawi en specifiek bij ons. En omdat de Malawische overheid, de buitenlandse media en hulporganisaties er veel aandacht voor vragen, hierbij een update vanuit ons gebied: het noorden van Malawi dus…

Wat er nu precies gaande is in het zuiden van Malawi en de omringende landen is voor ons moeilijk exact te beoordelen. De berichtgeving is erg dramatisch en er zijn zeker gebieden waar de regen teveel, te weinig of op een ongunstig moment viel. Dat hebben we hier ook meegemaakt; globaal rekent iedereen op regelmatige buien vanaf half december tot begin april. Maar net als vorig jaar was er een onderbreking van een week of vier in februari, net in de periode dat de maiskolven moeten gaan groeien in omvang. Die groei is dus achtergebleven, waardoor de oogst bij het merendeel van de mensen weer tegenvalt. En omdat de meeste mensen vooral leven van de opbrengst van hun akker, levert dat na enige tijd problemen op, want men kan met deze oogst niet de periode tot de volgende oogst overbruggen. In andere delen van Malawi is nauwelijks regen gevallen of soms zelfs weer zoveel dat akkers en huizen weggespoeld zijn. Het beeld is dus voor het hele land niet eenduidig en ook de ernst van de situatie niet.

Wat betekent dat bij ons?
Er komt dus een periode dat men geen mais heeft: naar verwachting vanaf oktober tot de volgende oogst: maart dus. Dat geldt voor grote delen van het land, dus er is inderdaad een behoorlijk probleem. Op dit moment is er voldoende mais beschikbaar en te koop, maar de Malawiers op het platteland, hebben zeker geen geld om nu de “goedkopere” mais voor de hele probleemperiode te kopen. Die leven van dag tot dag. Als Matunkha Centre hebben we vorig jaar in juni/juli mais ingekocht. Die mais hebben we in januari verkocht voor normale prijzen en voor een deel gratis uitgedeeld. Matunkha Nederland heeft dat financieel mogelijk gemaakt en we hebben nu dus nog een deel van dat geld om weer mais in te kopen. Het zou mooi zijn, als we nog wat extra financien beschikbaar kunnen krijgen om meer in te kopen, want nu het twee jaar achter elkaar is, stapelt de problematiek zich op.

Hongersnood….?
Dat woord nemen we niet in de mond; in principe is er voldoende voedsel (denken we), maar wordt de betaalbaarheid op gegeven moment voor veel mensen een probleem. Daarbij moeten we eerlijk zijn: het ligt niet alleen aan het klimaat of aan El Ninjo. Het eetgedrag van mensen is een deel van het probleem: Malawiers zijn mais-eters. En dat herinneren we ons nog wel van Nederland, niet zo lang geleden; een land van aardappel-eters. We hebben zelfs een halve zee ingepolderd voor aardappels. Het eetgedrag moet hier ook veranderen, maar dat kost een generatie. En natuurlijk speelt de overheid een rol, maar daar proberen we ons zo min mogelijk door te laten afleiden. De boer met zijn veldje achter het huis heeft er al helemaal niets aan als we over een “schuldvraag” gaan bakkeleien.

De toonzetting van deze nieuwsbrief is wellicht anders dan van de media. De wijze van akkerbouw in Afrika is nu eenmaal erg gevoelig voor weersomstandigheden en voedselproblemen horen bij het leven hier. Matunkha heeft al twintig jaar ervaring en we weten hoe we daar t.o.v. de mensen hier mee om moeten gaan.

Dus met wat hulp van u kunnen we hier weer een groot verschil maken. Kijk op onze doneer-pagina om te zien hoe u ons kunt ondersteunen.