Blog
mrt 31

Matunkha desktopkalender April

Volgens recente gegevens bestaat 45% van de bevolking in Malawi uit kinderen onder de 14 jaar. Dat zijn dus meer dan 7,5 miljoen kinderen! Al die kinderen moeten vanaf hun zesde jaar naar school en dat is voor de overheid praktisch onmogelijk te realiseren. Het is dus maar goed dat er veel NGO’s zijn – Non Governmental Organisations – die een substantieel deel van die onderwijstaak voor hun rekening nemen. Op Matunkha hebben we ook een lagere school en die draaien we in nauw overleg met en onder verantwoordelijkheid van de District Education Manager. Deze week hadden we overleg met hem en een aantal van zijn collega’s en daarin liet hij weer heel expressief en nadrukkelijk weten hoe blij en dankbaar hij is dat er organisaties zijn zoals Matunkha die de Malawische kinderen willen helpen met goed onderwijs.

Natuurlijk is onze school een druppel op een gloeiende plaat, maar heel veel druppels zijn uiteindelijk effectief. En als je een kind dat bij ons op school zit in de ogen kijkt, dan weet je weer dat het daar uiteindelijk om draait. Om elk individueel kind.


Klik op de foto voor een grote weergave