Blog
aug 02

Matunkha desktopkalender Augustus

“Water is leven” is een veel gehoorde uitspraak hier. Water om te drinken en voor planten om te groeien natuurlijk vooral, maar ook voor het koken, om in te vissen, voor transport. Er is in ons land maar weinig ontwikkeling; dat is wel te zien aan de boot zoals deze, zoals we die nog in grote meerderheid op het meer en in de rivieren aantreffen. Maar ook op het gebied van waterzekerheid voor de mensen, is er nauwelijks perspectief.
Als Matunkha houden we, samen met de mensen die er van afhankelijk zijn, als 20 jaar een watersysteem in leven. Dat systeem zorgt ervoor dat schoon water van een klein riviertje uit 55 dorpskranen komt. De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in onderhoud en verbetering. Dat was en is wel nodig aan een systeem wat al zo lang draait en wat zo belangrijk is. We gaan nu alle kranen van watermeters voorzien om de kosten op basis van verbruik te verdelen en we zijn, samen met de overheid, bezig het gebied rondom de rivier tot “beschermd waterwingebied” te benoemen. Dat is hard nodig, want de bevolking groeit en de druk op dit soort omgevingen voor houtkap en agrarische activiteiten neemt hard toe.
Matunkha betekent: “Levend Water. Het mooie is dat onze missie zowel gaat over schoon water voor de dorpelingen, als Leven Water voor iedereen (Johannes 7:37-39).

klik op de afbeelding om de achtergrond in groot formaat te openen