Blog
aug 05

Matunkha desktopkalender Augustus

Matunkha Centrum werkt in het noorden van Malawi, in een plattelandsomgeving. De boeren zijn daar vooral agrarisch. Af en toe heeft iemand koeien. Meer mensen hebben geiten. Die functioneren als een bank: het is een waardevaste manier om je geld te bewaren en je hoeft nauwelijks voor ze te zorgen. Ze zoeken zelf hun eten bij elkaar en komen aan het eind van de dag terug naar huis.
Over het algemeen is er weinig zorg voor de dieren die men heeft. Dat is onnodig: je hoeft niet rijk te zijn om goed voor een dier te zorgen. De Bijbel is er heel duidelijk over: “Goede mensen zorgen goed voor hun vee, maar slechte mensen behandelen hun dieren slecht”. Zo is de zorg voor dieren een spiegel voor de kwaliteit van een samenleving.
In de 25 jaren van ons bestaan hebben we als Matunkha dan ook altijd mensen gestimuleerd, geïnformeerd en getraind in het goed houden van vee. Van goede zorg profiteert mens en dier. We zouden liegen als we zouden suggereren dat we altijd succes gehad hebben met die programma’s. Maar elke mens die ervan geleerd heeft en erdoor gemotiveerd geraakt is, is er één. Die brengt het wel weer over op zijn kinderen.
Zo werkt ontwikkeling…met kleine stapjes….


Klik op de foto voor een grote weergave