Blog
jul 04

Matunkha desktopkalender Juli

In 2002 waren er opnames van EO Metterdaad op Matunkha en in één van de opnames voor het Autofonds was deze “brug” in de achtergrond zichtbaar, terwijl een oudere vrouw de overkant probeerde te halen. Er kwam vervolgens behalve geld voor het autofonds ook heel veel geld binnen voor “een nieuwe brug in Malawi”. Goede raad was duur: infrastructuur-projecten zaten niet in de doelstelling van het Centrum, maar de nood was inderdaad erg hoog. Deze brug was de enige mogelijkheid voor mensen om bij de markt en voor kinderen om op school te komen.
En dus bouwden we een brug, volgens Gods opdracht: “Als iemand zegt tegen een arme zegt: houdt u warm en goed gevoed, maar niet helpt met wat die persoon nodig heeft: wat heeft dat voor nut?” (Jakobus 2:15-17). Natuurlijk haalden we er deskundige adviseurs en bouwers bij en we hadden zoveel geld dat we 10 km verderop nog een brug konden bouwen. Bruggen die in 2004 door de Nederlandse consul geopend werden en overgedragen aan de lokale bevolking.
En die bruggen zijn er tot op de dag van vandaag.


Klik op de foto voor een grote weergave