Blog
okt 08

Matunkha desktopkalender Oktober

Malawi heeft het moeilijk. De bevolking groeit en heeft hout nodig voor warmte, stenen bakken, koken, bouwen. En voor al die zaken zijn geen alternatieven. Op de foto worden stenen gebakken met hout van bomen uit ons “waterwingebied”. Dat is al jaren gaande en de laatste jaren zijn we de wrange vruchten aan het plukken. Door de houtkap houdt de grond steeds minder water vast en droogt ons riviertje nu al halverwege het droge seizoen op. De 55 dorpskranen geven geen water meer en dus hebben mensen grote problemen. We doen wat we kunnen: recent hebben we een kleine kilometer buis stroomopwaarts gelegd om het water dat daar nog stroomt naar beneden te brengen. En we moeten nog wel meer gaan leggen. Want het gaat pas half december weer regenen.
Met medewerking van de overheid is het gebied rondom het riviertje nu officieel tot Beschermd Gebied verklaard. Maar het zal tijd en terughoudendheid van de lokale bevolking vergen voordat de natuur zich weer voldoende hersteld heeft. Dat wordt lastig: er zijn zo weinig betaalbare en haalbare alternatieven voor koken en stenen bakken. Hopen en bidden dus….

klik op de afbeelding om de achtergrond in groot formaat te openen