Blog

aug 06

Matunkha desktopkalender Augustus

Een rijke boer in Malawi heeft een ossenkar. Zoals deze dus. 13 Jaar hebben we nu in Malawi gewoond en ik kan er nog steeds niet goed aan wennen. Een ossenkar als teken van goede welstand in de 21e eeuw. Ergens gaat er iets niet goed. De welvaartverdeling in de... read more →
apr 29

Matunkha desktopkalender Mei

De tweede Covid-golf in Malawi was in januari. Geen echt grote aantallen, maar wel overleden veel mensen van naam met een niet zo hoge leeftijd. De maatregelen werden strenger en de aantallen daalden. De afgelopen weken waren de aantallen dagelijkse positieve testen laag: tussen de 5 en 25. En dus... read more →
mrt 29

Matunkha desktopkalender April

Dit is één van de zeven gastenhuisjes die we hebben op Matunkha. Tot Covid begon hadden we bijna continue gasten in deze huisjes, veelal uit Nederland. Studenten, vrijwilligers, afstudeerders, familie, vrienden of bevriend bezoek. Sociaal betekent dit voor ons een levenslijntje naar Nederland. Op het centrum genereert het werk en inkomsten.... read more →
feb 28

Matunkha desktopkalender Maart

Sinds een aantal jaren organiseren we in het regenseizoen boomplant-acties. Die doen we dan met de kinderen van onze lagere school en van omringende scholen. Ontbossing is een groot probleem in heel Sub-Sahara-Afrika: mensen hebben geen andere middelen om te koken en warm te blijven dan hout. Gas is duur... read more →
feb 02

Matunkha desktopkalender Februari

Eén van onze activiteiten heeft betrekking op voedselzekerheid. Dat kan agrarisch zijn en we doen inderdaad wat aan variatie door boeren te helpen wat meer cassave in plaats van mais te verbouwen. Maar we doen ook het nodige aan vee en onder andere ook “Goat Pass-on”. Wel bekend bij veel... read more →
jan 06

Matunkha desktopkalender Januari

2020 was geen goed jaar voor de kinderen. Niet in het westen en niet in Malawi. I.v.m. de Covid werden de scholen hier half april gesloten en dat betekende voor bijna alle kinderen leegheid. Thuisonderwijs via internet is in de dit land voorlopig een verre droom. Ouders die in staat... read more →
dec 07

Matunkha desktopkalender December

Vorige maand hebben we iets laten zien over het begin van “ons” watersysteem, zowel in geschiedenis als waar het daadwerkelijk begint. Deze maand een foto van hoe het nu is.Nu, 22 jaar later, hebben nog steeds 55 dorpskranen water van dit systeem. Links op de foto zien jullie de meest... read more →
nov 03

Matunkha desktopkalender November

(Schoon) water was een groot probleem. Dat bleek bij een rondgang langs de dorpen ten noorden van Matunkha in 1998. Dus werd er een ambitieus plan gemaakt en werd er een donor gevonden, resulterend in een “gravity-driven” watersysteem, dat eind 1999 klaar was. Sinds die tijd houden we als Matunkha... read more →
okt 04

Matunkha desktopkalender Oktober

Vanaf het allerveerstee begin hebben we altijd grote waarde gehecht aan het naar Matunkha halen van gasten. Familie, vrienden, studenten, vrijwilligers, donoren, iedereen was en is nog steeds welkom en kan op het centrum aan iedereen elke denkbare vraag stellen. Dat houdt ons scherp om voortdurend te werken aan wat we op en met het Centrum eigenlijk willen... read more →
aug 31

Matunkha desktopkalender September

Onderwijs heeft altijd hoog op de prioriteit-lijst van Matunkha gestaan en in de tijd dat er veel gebouwd werd, ontstond de mogelijkheid om jonge mensen een vak te leren door ze mee te laten werken..Dat werd al al vlug omgezet in een officiële dagopleiding (Vocational Training) en op het centrum... read more →