Agrarische ontwikkeling

Gezonde dieren – gezonde mensen!

Matunkha is een partnership aangegaan met Stichting DIO om samen de boeren in de dorpen meer training en informatie te geven op agrarisch gebied.

ezel training

Stichting DIO onderkent dat in veel landen dieren niet alleen worden gehouden voor vlees, melk of eieren maar dat ze ook een rol vervullen in trekkracht, kapitaal en status. Als de kudde ziek wordt, is het hele dorp in gevaar.

Stichting DIO biedt steun en advies op het gebied van dierlijke gezondheid en veehouderij, aan de minder bedeelde bevolkingsgroepen in de wereld, ongeacht herkomst, geloof of politieke overtuiging. Dit doen we bijvoorbeeld door hen bij te staan met advies op het gebied van diergezondheid en dierziekten via de Veterinaire Informatie Service (V.I.S.): een gratis informatiedienst voor onze doelgroep. Tevens bereiken we dit door het – financieel – steunen van projecten, waarbij we samenwerken met andere organisaties, Tenslotte willen we de mensen in Nederland bewust maken van het belang van diergezondheid in ontwikkelingslanden.

Projecten in Agrarische ontwikkeling door Matunkha:

Afgeronde projecten:

Schoon water voor ruim 60 dorpen
Bruggen voor 2 dorpen
Kunstmest en maïszaad voor ruim 20 dorpen
Irrigatiepompen voor 14 dorpen

Lopende projecten:

Ezels in 9 dorpen
Melkgeiten in 5 dorpen
Ezel-ploegen in 3 dorpen
Kunstmest en maïszaad voor een dorpsgroentetuin in 5 dorpen
Schoolgroentetuin in 1 dorp