Gezondheidszorg

Facilitatie, coördinatie en versterking van de 28 dorpsorganisaties welke met Matunkha samenwerken. 

Matunkha heeft diverse programma’s in de dorpen opgezet die door de ruim 200 lokale vrijwilligers worden geregeld. Zij hebben ervoor gezorgd dat het leven in deze dorpjes sterk verbeterd is.
Deze vrijwilligers zijn de spil van de activiteiten. Ze zijn aangesteld door hun dorp en ontvangen geen vergoeding voor hun werk. Matunkha heeft alle vrijwilligers getraind in hun werkgebied (gezondheidszorg, kinderopvang, weeszorg, etc.) en ontvangen regelmatig bijscholing. Deze cursussen worden gegeven in samenwerking met en volgens de richtlijnen van de Malawische overheid.

Het doel is dat:
– Alle geregistreerde wezen en kwetsbare kinderen toegang hebben tot psychsociale begeleiding, onderwijs, ouderlijke zorg en gezondheidszorg.
– De ‘positief leven’ groepen versterkt worden door hen te leren om steviger in hun schoenen te staan, open te zijn, gezond te leven en het HIV stigma in de dorpen te doen verminderen.
– Jongeren en risicogroepen voorlichting ontvangen.
– De leidinggevenden van de dorpsorganisaties versterkt worden.

Activiteiten

Zorg voor wezen en kwetsbare kinderen:
Weeskinderen gaan weer naar school toe. Ze ontvangen zorg en begeleiding van zowel hun verzorgers als de vrijwilligers. Hun verzorgers, meestal hun grootouders, worden geholpen met zowel materiële voorzieningen als coaching.

Jonge kinderen worden in de dorpen opgevangen door vrijwilligers zodat de verzorgers, bijna altijd de grootouders, hun handen even vrij hebben. De kinderen krijgen dan ook een voedzame maaltijd.

Matunkha zorgt verder voor:
– Versterken van dorpsorganisaties met betrekking tot psychosociale begeleiding, kinderclub activiteiten en opvoeding.
– Wekelijkse kinderclubs op 10 verschillende plekken.
– Kwartaal bijeenkomsten voor alle vrijwilligers om te coördineren en van elkaar te leren.
– Verbeteren en uitbreiden van de dorpsgeorganiseerde kinderopvang voor kinderen onder de 6 jaar.

Palliatieve zorg
Healthcare - bezoek

AIDS patiënten worden regelmatig door de vrijwilligers bezocht. De vrijwilligers hebben een basale kennis van verzorging, gezondheidszorg, voeding en hygiëne die ze tijdens deze bezoeken aan de verzorgers en patiënten leren. Indien nodig bezoekt de dorpsverpleegkundige patiënten en schrijft ze medicijnen voor of verwijst ze door naar het ziekenhuis.

Op locatie worden de HIV-testen afgenomen. Dit gebeurt altijd in een sessie met counseling voor en na het testen. Stellen die willen trouwen worden aangemoedigd om zich eerst te laten testen.

Matunkha zet zich ook in voor:
– Zorg dat de thuiszorg kwalitatief goed is en regelmatig verstrekt wordt.
– Extra voedsel en supplementen verstrekking aan HIV positieve mensen.

De positief leven groepen versterken.
Matunkha heeft ‘Positive living’ groepen opgezet voor mensen die positief getest zijn voor HIV. Hier kunnen zij elkaar bemoedigen, adviseren en helpen. Deze groepen zijn erg actief in voorlichting geven.

– Interactie bevorderen tussen de bestaande groepen en de mensen leren om preventief informatie te geven aan met name jongeren.
- Voorlichting geven hoe men gezond kan blijven.
- Kerk- en dorpsleiders trainen in preventie en zorg voor mensen die HIV positief zijn.

Voorlichting.
– Jongeren informatie geven hoe ze hun vrienden kunnen bereiken met HIV preventie informatie.
– Maandelijkse bezoeken aan middelbare scholen waar leerlingen van het schoolfonds naar school gaan.
– Jaarlijkse SCOM (Student Christian Organization of Malawi) jeugd conferentie en kampweken voor de scholieren van het schoolfonds.

Versterken van de dorpsorganisaties.
Healthcare - training

– Maandelijkse bezoeken voor monitoring en evaluatie van de activiteiten.
– Training voor vrijwilligers in o.a. palliatieve zorg, psychosociale begeleiding en HIV testen en counseling.
– Kwartaal bijeenkomsten met alle vrijwilligers waar men van elkaar leert en samen uitdagingen bespreekt.
– Training van de leiders in o.a. administratie, verslaglegging en registraties.

MOAC (Matunkha Orphans Affairs Cabinet) is een platform voor weeskinderen in de tiener leeftijd waar ze kunnen meedenken over verbeteringen in hun dorpen met betrekking tot de weeszorg.
Verschillende dorpsorganisaties hebben zo’n MOAC groep in hun gebied helpen opzetten.
Matunkha heeft zo jongeren geleerd wat belangrijk en realistisch is.

Jongeren bespreken niet alleen samen wat er anders kan, maar slaan ook de handen ineen.
Weeskinderen gaan weer naar school toe en een groep jongeren hebben een weduwe geholpen met het verbeteren van haar huisje.

Resultaat

Op dit moment worden er ruim 3.600 mensen bereikt door het HIV preventieprogramma, ruim 450 mensen die besmet zijn met het HIV virus door het “positief leven’ programma en ruim 2.500 jongeren door de kinder- en jeugd programma’s.

Helpt u mee?

Er zijn meerder dorpsprogramma’s die u kunt ondersteunen. Alle programma’s worden gedragen door de dorpen en de vrijwilligers doen dit werk zonder enige vergoeding. Deze vrijwilligers hebben regelmatig een bijeenkomst waar ze nieuwe dingen leren, elkaar kunnen bemoedigen en gezellig samen eten. Deze bijeenkomsten kosten €1,000 per maand.

Please make a donation
Davie Tengani

Davie Tengani, Head of Department

Goodson Chavula, Youth Coordinator

Hilde van Kooij

Hilde van Kooij, Nurse