Onderwijs

Kwalitatief goed onderwijs bieden en leerlingen financieel ondersteunen zodat ze naar school kunnen blijven gaan

Tenthere basisschool verzorgt onderwijs volgens de richtlijnen van de Malawische overheid voor alle kinderen, wees, of niet. De school staat onder het gezag van het Matunkha centrum en heeft de klaslokalen op het centrum.

Voorkeur wordt gegeven aan meisjes en weeskinderen; de meest kwetsbare groepen. Onderwijs is gratis zodat alle kinderen naar school kunnen. De school heeft genoeg lokalen, tafels en lesmateriaal; alle leerlingen krijgen de mogelijkheid om zich volledig te ontplooien. Alle leerlingen ontvangen elke dag een maaltijd omdat niemand goed kan leren met een lege maag.

Education - meal

Education - meal

Kwetsbare kinderen ontvangen extra zorg en aandacht van Matunkha’s jeugdwerkers en de vrijwilligers in de dorpen zodat ze hun school succesvol kunnen afronden. Een klas heeft maximaal 35 leerlingen.

Op Tenthere basisschool worden alle vakken gegeven volgens het Malawisch beleid. Het Matunkha centrum biedt de school veel mogelijkheden om de lessen uit te breiden. Zo kunnen de kinderen meer leren over dierverzorging, planten en bomen, gezondheid en andere onderwerpen. De kinderen krijgen regelmatig een gezondheid controle en anti-worm medicijnen.

Dit schooljaar zijn er 12 onderwijzers. Vijf onderwijzers worden betaald door Matunkha en de andere zeven door de Malawische overheid.

Het Middelbare Schoolfonds onderhoudt een nauwe relatie met het regionale kantoor van het bureau voor sociale welzijn. Leerlingen die niet naar school kunnen omdat ze wees geworden zijn of hun ouders te arm zijn, kunnen een aanvraag doen bij dit regionale kantoor. Deze screent de gegevens en stuurt de aanvraag door naar Matunkha.

Matunkha betaalt de schoolkosten rechtstreeks aan de scholen. Rapportkaarten worden ook naar Matunkha gestuurd zodat de schoolresultaten bekend zijn. Kinderen worden geacht goede resultaten te halen en zich netjes te gedragen. Eens per jaar is er een schoolkamp op Matunkha waar alle kinderen naar toe moeten komen. De meeste kinderen hebben minstens één ouder verloren; sommige kinderen komen uit zulke arme gezinnen dat er echt geen geld voor onderwijs is.

De leerlingen van het Middelbare Schoolfonds worden elke maand bezocht door de jeugdwerkers van Matunkha. En natuurlijk zijn ze altijd welkom op Matunkha als er problemen of vragen zijn.
Tijdens de paasvakantie worden er kampweken gehouden voor deze leerlingen.

Resultaat

Er zitten 294 kinderen op Tenthere school, 142 jongens en 152 meisjes. 82 van deze kinderen behoren tot de kwetsbare- en weeskinderen. Het Middelbare Schoolfonds zorgt dat ruim 50 kinderen hun opleiding af kunnen maken.

Lees het verhaal van Chimwemwe, een voormalig student van Tenthere.

Helpt u mee?

Eén maand onderwijs kost €25 euro per kind. Hiervan worden alle onkosten van betaald, zoals salarissen, lesboeken, leermateriaal, sport attributen en pap bij de basisschool en schooluniformen, lesboeken, lesgeld en kostschool kosten bij de middelbare school. Steun het onderwijsprogramma.

Maak een donatie

Onze medewerkers

Mr. Chikoza

Mr. Chikoza, Head of the School

Goodson Chavula

Goodson Chavula, supervisor of the High School fund

Group of teachers