Projectondersteuning

Project support

Op het Matunkha centrum vinden diverse activiteiten plaats ter ondersteuning van het werk in de dorpen:

Onderhoud aan gebouwen

De gebouwen op het centrum worden regelmatig gecontroleerd voor onderhoud en termieten bestrijding. Ook andere constructies zoals hekwerk, wegen en water afvoeren worden door deze afdeling onderhouden en verbeterd.
Het Mbiriwizi water project, dat ruim 20 dorpen en het Matunkha centrum van water voorziet, wordt gesuperviseerd door het onderhoudsteam. De dorpen hebben commissies die voor het onderhoud zorgen; groot onderhoud en problemen worden met Matunkha besproken en samen opgelost.

Onderhoud aan voertuigen

Het centrum heeft 2 auto’s, 1 tractor, 7 motorfietsen en 3 fietsen. Deze worden onderhouden volgens een schema met kleine en grote beurten. Ook zorgt het team voor de wekelijkse tankbeurt voor de auto’s en het transport schema tijdens de dorpsbezoeken.

Beveiliging

Matunkha heeft eigen bewakers. Deze bewaken het terrein, de huizen van de medewerkers en de spullen. Ook houden ze bij wie er het centrum betreden en verlaten en wijzen ze gasten de weg.

De bewakers rouleren volgens een schema in dag en nachtdiensten. Ze patrouilleren het centrum en doen verslag naar hun hoofd. Deze legt verantwoording af aan het management.

Financiële afdeling

De afdeling financiën zorgt ervoor dat alle inkomsten en uitgaven verantwoord zijn en dat de uitgaven volgens de budgetten gedaan zijn.