Stichting Matunkha

Stichting Matunkha: fondsenwerving en informatieverstrekking

In 1999 is de Nederlandse Stichting Matunkha opgericht om de lokale organisatie in Malawi te ondersteunen door middel van fondswerving, nieuwsbrieven en acties.

Voor meer informatie of fondswervingideeën, neem contact op met management@matunkha.com.

K.v.k. nr. 39077404
Rekening nr: NL63 INGB 0007 9873 21 t.n.v. Stichtig Matunkha te Winschoten.

ANBI

Stichting Matunkha is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor giften aftrekbaar zijn.

Contact:
Wildzoom 16
6718TN Ede (GLD)