Blog
dec 21

Van het bestuur

Beste vrienden,

Het jaar 2020 staat in het teken van het 25-jarig bestaan van Matunkha.
We zijn de Heer dankbaar voor de zegen die Hij gegeven heeft op het Matunkha Centrum.

Bijzonder hoe het centrum is uitgegroeid tot wat het nu is met:

Onderwijs

 • Een christelijke basisschool op het centrum met zo’n 300 kinderen die geldt als een van de beste scholen in Noord Malawi.
 • De dagelijkse dagopening met de hele school in de daycare.
 • De financiële ondersteuning voor kinderen om door te leren op de secondary school.
 • De beroepsopleidingen voor timmerman, automonteur, elektricien en de agrarische activiteiten waaronder een Moringa-boom plantage op het centrum.

Community development

 • Het community development met diverse programma’s in 28 dorpen, die door de ruim 200 lokale vrijwilligers worden geregeld. Zij zijn de ogen en oren van het Matunkha Centrum en dankzij hen weten we waar armoede is, waar kinderen niet naar school gaan, waar ziekte heerst. Ze hebben ervoor gezorgd dat het leven in deze dorpen sterk verbeterd is. Ze zijn aangesteld door de dorpen zelf en getraind door Matunkha in hun taakveld (gezondheids- zorg, kinderopvang, weeszorg, etc.).
 • De ‘thuiszorg’ met Ineke en haar Malawiaanse collega Berita als wijkverpleegkundigen met dorp-consultaties en een post op het centrum.

Schoon water voorziening

 • Voor ruim 60 dorpen, zo’n 10.000 mensen. Het watersysteem dat door het centrum is aangelegd en met hulp van de mensen zelf onderhouden wordt.

Dankbaar

 • We zijn dankbaar voor de afgelopen 25 jaar waarin we de voorzienende en beschermende hand van onze God hebben ervaren om het centrum te maken tot wat het nu is.
 • Het management team van het centrum met trouwe christenen, de medewerkers, de bijdrage van Tiem en Ineke Selles door hun aanwezigheid daar en de zegen die Matunkha mag zijn voor de vele wees –en kwetsbare kinderen en hun families.
 • Voor u als vriend die het werk, soms al heel lang, steunt door gebed en/of financieel.

Daarbij blijft de belangrijkste drijfveer van het Matunkha centrum om mensen bekend te maken met het evangelie en het onderwijzen daarin, want we geloven dat daar het herstel van de mensen en van het land begint.

Gebedspunten
Er zijn nog genoeg punten en vragen over om voor te bidden, hieronder noem ik een paar belangrijke:

 • Een tweede echtpaar naast Tiem en Ineke Selles, dat ook geestelijk onderwijs kan bieden.
 • Dat het Woord van God, dat gezaaid wordt bij kinderen en volwassenen, zal wortelen en vrucht dragen.
 • Bezetting van de vacatures in het lokale bestuur met positieve christenen.
 • De financiële situatie van het centrum. We zien dat de inkomsten teruglopen en die zijn belangrijk voor de continuïteit van het centrum.
 • Wijsheid om te bedenken hoe we het werk op Matunkha toekomstgericht  kunnen voortzetten.

25- jarig bestaan
En last but not least, volgend jaar willen we het 25-jarig bestaan van Matunkha vieren in Malawi en in Nederland!
In Nederland doen we dat op een Matunkha-dag in het najaar. Een datum hiervoor volgt nog.
In Malawi doen we dat op en bij Matunkha met een Sponsor Run- en een Sponsor Biking ride en daarbij het jubileum feest in de periode van 24 april tot 10 mei.

Bent u een hardloper of mountainbiker en hebt u altijd al eens naar Malawi willen gaan, dan is dit uw kans! Opgeven kan tot vrijdag 17 januari 2020.
Om dit evenement voor meer deelnemers toegankelijk te maken, zijn de kosten verlaagd. Zie hiervoor de website van Matunkha en houd de berichtgeving hierover in de gaten.

Tot slot
willen we u bedanken voor uw meewerken door gebed en financiële ondersteuning. We willen u vragen om dat ook in 2020 voort te zetten.
Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet en wilt u regelmatig op de hoogte blijven van alle activiteiten, meldt u dan aan voor de nieuwsbrief (op de homepage van de website.

Met hartelijke groet,
namens Stichting Matunkha Nederland

Bert Huisman
Voorzitter